Katalog sociálních služeb na Vysokomýtsku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Vysokomýtsku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Katalog Služeb

Senioři, Ztráta zaměstnání, Osoby se zdravotním postižením, Bydlení, Děti, mládež, rodina, Bezdomovectví, Péče o seniory, Osoby v obtížné životní situaci, Pomoc pro pečující, Závislosti, Osoby se zdravotním postižením, Duševní zdraví, Rodiny, Odborné sociální poradenství, Děti a mládež, Pomoc v nouzi, Dluhy, Sociální dávky, Domácí násilí, Poradenství,

 • Centrum sociálních služeb, Plk. B. Kohouta 914
  566 01 Vysoké Mýto
 • Územní dostupnost:
  ORP Vysoké Mýto

Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Bezdomovectví, Děti, mládež, rodina, Osoby v obtížné životní situaci, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny, Děti a mládež, Pomoc v nouzi, Další doprovodné služby,

 • Jiráskova 179
  566 01 Vysoké Mýto
 • Územní dostupnost:
  Pardubický kraj

Ztráta zaměstnání, Osoby se zdravotním postižením, Bezdomovectví, Děti, mládež, rodina, Osoby v obtížné životní situaci, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny, Pomoc v nouzi, Sociální dávky, Úřady a instituce,

 • Žižkova 272
  566 01 Vysoké Mýto
 • Územní dostupnost:
  Vysoké Mýto (Žižkova 272)

Katalog vznikl v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586.