Katalog sociálních služeb na Vysokomýtsku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Vysokomýtsku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Katalog Služeb

Děti, mládež, rodina, Rodiny, Děti a mládež, Volnočasové aktivity, Rodinná a mateřská centra,

 • Plk. B. Kohouta 914
  566 01 Vysoké Mýto
 • Územní dostupnost:
  Vysoké Mýto a okolí

Senioři, Ztráta zaměstnání, Bydlení, Osoby se zdravotním postižením, Děti, mládež, rodina, Bezdomovectví, Osoby v obtížné životní situaci, Péče o seniory, Pomoc pro pečující, Závislosti, Osoby se zdravotním postižením, Duševní zdraví, Rodiny, Děti a mládež, Odborné sociální poradenství, Pomoc v nouzi, Dluhy, Sociální dávky, Domácí násilí, Poradenství,

 • Centrum sociálních služeb, Plk. B. Kohouta 914
  566 01 Vysoké Mýto
 • Územní dostupnost:
  ORP Vysoké Mýto

Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Děti, mládež, rodina, Osoby v obtížné životní situaci, Péče o seniory, Pomoc pro pečující, Osoby se zdravotním postižením, Duševní zdraví, Rodiny, Děti a mládež, Osobní asistence, Poradenství,

 • Chotovice 31
  570 01 Litomyšl
 • Územní dostupnost:
  do 30 kilometrů od Chotovic v rámci Pardubického kraje

Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Bezdomovectví, Děti, mládež, rodina, Osoby v obtížné životní situaci, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny, Děti a mládež, Pomoc v nouzi, Další doprovodné služby,

 • Chotovice 31
  570 01 Chotovice
 • Územní dostupnost:
  Pardubický kraj

Katalog vznikl v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586.