Katalog sociálních služeb na Vysokomýtsku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Vysokomýtsku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Katalog Služeb

Senioři, Ztráta zaměstnání, Osoby se zdravotním postižením, Bydlení, Bezdomovectví, Děti, mládež, rodina, Osoby v obtížné životní situaci, Péče o seniory, Pomoc pro pečující, Závislosti, Osoby se zdravotním postižením, Duševní zdraví, Rodiny, Odborné sociální poradenství, Děti a mládež, Pomoc v nouzi, Dluhy, Sociální dávky, Domácí násilí, Poradenství,

 • Centrum sociálních služeb, Plk. B. Kohouta 914
  566 01 Vysoké Mýto
 • Územní dostupnost:
  ORP Vysoké Mýto

Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Bezdomovectví, Děti, mládež, rodina, Osoby v obtížné životní situaci, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny, Děti a mládež, Pomoc v nouzi, Další doprovodné služby,

 • Chotovice 31
  570 01 Chotovice
 • Územní dostupnost:
  Pardubický kraj

Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Péče o seniory, Osoby v obtížné životní situaci, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny, Pomoc v nouzi, Půjčovny kompenzačních pomůcek, Poradenství,

 • Komenského 199
  566 01 Vysoké Mýto
 • Územní dostupnost:
  v rámci celé ČR, sazba za dopravu je uvedena v aktuálním ceníku

Katalog vznikl v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586.