Vytisknout

Domov pro seniory (Ledax Vysoké Mýto o.p.s.)

Registrovaná sociální služba


Senioři, Domovy pro seniory, Péče o seniory, Poradenství,

Popis:

Domov pro seniory Vysoké Mýto je pobytová sociální služba určená pro lidi, kteří se o sebe již nedokáží starat v domácím prostředí ani za pomoci rodiny a terénní pečovatelské služby.

Cílová skupina:

klienti od 55 let se sníženou soběstačností

Provozní doba:

nepřetržitá