Vytisknout

Domov pro seniory (Zařízení sociální péče Choceň)

Registrovaná sociální služba


Senioři, Domovy pro seniory, Péče o seniory,

Popis:

Domov pro seniory je určen především osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Cílová skupina:

senioři

Provozní doba:

nepřetržitá