Vytisknout

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež – EMKO (SKP-CENTRUM, o.p.s.)

Registrovaná sociální služba


Děti, mládež, rodina, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, Děti a mládež, Volnočasové aktivity, Poradenství,

Popis:

Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež EMKO je nabízet dětem a mládeži z Vysokého Mýta a okolí pomoc, radu a podporu při zvládání složité životní situace. NZDM EMKO nabízí především výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (neformální vzdělávání, doučování, volnočasové aktivity, preventivní skupinové aktivity a další), zprostředkovává kontakt se společenským prostředím (každodenní kontakt s pracovníky, doprovázení na úřady, k lékaři apod.) a sociálně terapeutické činnosti (činnosti vedoucí k rozvoji a udržení osobních a sociálních dovedností, poradenství, situační intervence, tj. řešení konfliktních situací a krizové intervence, tj. okamžité intervence pracovníka v krizové situaci uživatele). NZDM dále zprostředkovává podporu při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, jako je přístup k informacím, doprovázení a poskytování vybavení dané služby (přístup k internetu, tisk dokumentů apod.).

Cílová skupina:

Cílovou skupinou služby jsou děti a mládež ve věku 10 až 26 let zažívající obtížné životní události vyplývající z omezených životních podmínek, které s sebou nesou sociální a zdravotní rizika. Uživatelé musí být schopni samostatného pohybu bez pomoci druhé osoby a musí porozumět pravidlům klubu, svým právům a povinnostem.

Provozní doba:

Po-Čt: 13.00-17.00, Pá: 12.00-16.00