Vytisknout

Odborné sociální poradenství (Občanská poradna Oblastní charity Ústí nad Orlicí)

Registrovaná sociální služba


Ztráta zaměstnání, Senioři, Bydlení, Osoby se zdravotním postižením, Bezdomovectví, Děti, mládež, rodina, Osoby v obtížné životní situaci, Péče o seniory, Pomoc pro pečující, Závislosti, Osoby se zdravotním postižením, Duševní zdraví, Rodiny, Odborné sociální poradenství, Děti a mládež, Pomoc v nouzi, Dluhy, Sociální dávky, Domácí násilí, Poradenství,

Popis:

Občanská poradna poskytuje lidem v nepříznivé životní situací odborné sociální poradenství tak, aby byli schopni orientovat se v sociálním a právním systému, v nabízených službách a mohli rozvíjet své schopnosti, které jim pomohou samostatně jejich nepříznivou životní situaci zmírnit nebo vyřešit.

Poradenství se týká těchto oblastí: sociální pomoc, sociální dávky, sociální pojištění, bydlení, pracovní vztahy, rodina a mezilidské vztahy, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, dluhová problematika.

Občanská poradna je akreditovanou osobou, která může za klienty bezplatně sepisovat a podávat návrhy na povolení oddlužení.

Cílová skupina:

osoby od 16 let v nepříznivé sociální situaci

Provozní doba:

St: 9.00–12.00