Vytisknout

Osobní asistence (Oblastní charita Nové Hrady u Skutče)

Registrovaná sociální služba


Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Děti, mládež, rodina, Osoby v obtížné životní situaci, Péče o seniory, Pomoc pro pečující, Osoby se zdravotním postižením, Duševní zdraví, Rodiny, Děti a mládež, Osobní asistence, Poradenství,

Popis:

v

Osobní asistence nabízí pomoc a podporu při činnostech, které uživatel nezvládne sám a potřebuje dopomoc druhé osoby. Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatele. Pracovníci se snaží o napomáhání a udržitelnost soběstačnosti a samostatnosti uživatele a rozvoj nebo udržitelnost jeho fyzické a duševní aktivity.

Cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením a senioři

Provozní doba:

denně: 7.00-18.00 (v ojedinělých případech je možné individuálně poskytnout službu v jinou dobu, např. v noci)