Vytisknout

Pečovatelská služba (Oblastní charita Nové Hrady u Skutče)

Registrovaná sociální služba


Senioři, Osoby se zdravotním postižením, Osoby v obtížné životní situaci, Péče o seniory, Pomoc pro pečující, Osoby se zdravotním postižením, Duševní zdraví, Pečovatelská služba, Poradenství,

Popis:

V domácím prostředí je poskytována pomoc při zvládnutí běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, zajištění poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Cílová skupina:

senioři, osoby se zdravotním postižením

Provozní doba:

denně: 7.00-18.00 (na základě individuální domluvy s uživatelem i v jiný čas)