Vytisknout

Raná péče (Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.)

Registrovaná sociální služba


Osoby se zdravotním postižením, Děti, mládež, rodina, Osoby v obtížné životní situaci, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny, Děti a mládež, Sociální dávky, Poradenství, Raná péče,

Popis:

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby prostřednictvím komplexu činností.

Raná péče aktivizuje a posiluje kompetence rodiny, snižuje její závislost na sociálních systémech, vytváří pro dítě i rodinu podmínky sociální integrace.

Služba raná péče je poskytována bezplatně.

Cílová skupina:

klientem služby raná péče je rodina a dítě:

  • s ohroženým vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní hmotnost, nedonošenost, hypoxie atd.)
  • s nerovnoměrným vývojem
  • s tělesným postižením
  • s poruchou autistického spektra
  • s kombinovaným postižením

věk dítěte: od narození od 7 let

Provozní doba:

konzultace ve Středisku bez objednání: Po: 8.00–12.00, 13.00–15.00
konzultace v terénu/v rodinách: Po-Pá: 7.30-16.00 (dle předchozí domluvy)