Vytisknout

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Oblastní charita Nové Hrady u Skutče)

Registrovaná sociální služba


Ztráta zaměstnání, Osoby se zdravotním postižením, Bydlení, Děti, mládež, rodina, Závislosti, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny, Děti a mládež, Pomoc v nouzi, Dluhy, Sociální dávky, Domácí násilí, Volnočasové aktivity, Poradenství, Sociálně aktivizační služby,

Popis:

Hlavním cílem služby je zvýšit sociální integraci a optimální fungování rodin s dětmi, u kterých existuje riziko ohrožení vývoje nebo je vývoj dětí přímo ohrožen v důsledku dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodina nedokáže samostatně, bez vnější pomoci, překonat. Cílem je, aby členové rodiny získali nebo využívali svých dovedností, schopností a znalostí. Služba je poskytována převážně terénní formou, jedná se o pomoc při podpoře v běžném životě uživatele, který standartními postupy nezvládá a je poskytována v přirozeném prostředí uživatele. Službu lze také poskytovat ambulantní formou, která je určena pro uživatele docházející po předešlé domluvě na pracoviště Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi do Domu sv. Josefa v Chotovicích.

Cílová skupina:

  • rodiny, těhotné ženy nebo osoby pečující alespoň o jedno nebo více dětí, u kterých je ohrožen vývoj v důsledku dopadů dlouhodobě nepříznivé sociální situace, kterou rodič/e nedokáží sami bez vnější pomoci překonat, a kde existují další rizika ohrožení vývoje dítěte/dětí
  • rodiče usilující o návrat dítěte z ústavní péče či náhradní rodinné péče

Provozní doba:

Po-Pá: 7.00-18.00