Vytisknout

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Šance pro Tebe, z.s.)

Registrovaná sociální služba


Děti, mládež, rodina, Rodiny, Děti a mládež, Poradenství, Sociálně aktivizační služby,

Popis:

Spolek Šance pro Tebe z.s. poskytuje službu sanace rodiny – jedná se o podporu rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen. Služba nabízí rodinám pomoc při zvládání těžkých i běžných situací. Cílem služby je podporovat klienty v samostatnosti a k rozvíjení vlastních schopností. Služba je poskytována rodinám, které doporučí příslušné Oddělení péče o rodinu a dítě (OSPOD), popř. oslovením ze strany rodiny nebo přes třetí stranu – spolupracující subjekt. Práce v rodině je podmíněna souhlasem rodiny a vědomím OSPOD.

Cílová skupina:

rodiny s dítětem/dětmi

Provozní doba:

terénní forma poskytování: Po-Pá: 9.00-17.00