Vytisknout

Sociální rehabilitace (Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.)

Registrovaná sociální služba


Děti, mládež, rodina, Děti a mládež, Poradenství, Sociální rehabilitace,

Popis:

Poradenské centrum pomáhá pravidelně a dlouhodobě připravovat děti a mladé lidi, kteří žijí v ústavních zařízeních nebo v pěstounských rodinách na těžkou životní situaci spojenou s odchodem do samostatného života. Práce je zaměřena především na celkový rozvoj osobnosti dětí. Poradenské centrum poskytuje dětem zejména poradenství, vzdělávací aktivity, nácvik konkrétních dovedností, sociálně terapeutické aktivity, doprovázení a to v rámci víkendové činnosti, na skupinách osobnostního rozvoje, seminářích a v rámci dalších aktivit. Nejdůležitější při práci s dětmi je však navázaná důvěra mezi pracovníky a dětmi a vytváření bezpečného a dostupného prostředí pro děti.

Cílová skupina:

  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Provozní doba:

ambulantní forma poskytování: Po: 7.30–17.00, Út: 7.30-15.30, St: 7.30-17.00, Čt: 7.30-16.00, Pá: 7.30-14.30, vždy dle potřeby a možností klientů

terénní forma poskytování: Po: 7.30–17.00, Út: 7.30-15.30, St: 7.30-17.00, Čt: 7.30-16.00, Pá: 7.30-14.30