Vytisknout

Sociální rehabilitace (Salesiánský klub mládeže, z.s., Centrum Don Bosco)

Registrovaná sociální služba


Děti, mládež, rodina, Děti a mládež, Poradenství, Sociální rehabilitace,

Popis:

Centrum Don Bosco poskytuje pomoc–službu Doprovázení, která pomáhá mladým lidem po odchodu z ústavní výchovy řešit náročné, problematické a rizikové životní situace a vést subjektivně uspokojivý život. Činnost centra je založena na vztahu, který navazuje s klienty ještě v době před odchodem z dětského domova nebo výchovného ústavu. Děje se tak v Kurzech přípravy na život. Kurzy rozvíjí osobnost mladých lidí, ale i jejich schopnosti jednat v klíčových oblastech života (hledání zaměstnání, bydlení, zacházení s penězi, zneužívání návykových látek atd.). Služba přispívá k minimalizaci negativních dopadů často patologického rodičovského přístupu a následné izolace v institucionálním zařízení ústavní výchovy na životy mladých lidí.

Cílová skupina:

  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy (služba je poskytována mladým lidem z pěstounských rodin a z rodin ohrožených nežádoucími jevy, kde hrozí nařízení ústavní výchovy)
  • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče (služba je nabízena mladým lidem, kteří ještě pobývají v zařízení ústavní výchovy a na jeho opuštění se teprve chystají)

Provozní doba:

  • ambulantní forma poskytování: Po-Ne: 14.00-16.00 (dle potřeb uživatelů služby na základě domluvy, v jiných časech dle potřeb uživatelů)
  • terénní forma poskytování: Po-Ne: 14.00-16.00 (dle potřeb uživatelů služby na základě domluvy, v jiných časech dle potřeb uživatelů)