Katalog sociálních služeb na Vysokomýtsku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Vysokomýtsku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Katalog Služeb

Senioři, Denní stacionáře, Péče o seniory, Pomoc pro pečující, Osoby se zdravotním postižením, Duševní zdraví, Sociální dávky, Volnočasové aktivity, Poradenství,

  • Komenského 199
    566 01 Vysoké Mýto
  • Územní dostupnost:
    Vysoké Mýto a okolí
1 2 3 5

Katalog vznikl v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586.