Katalog sociálních služeb na Vysokomýtsku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Vysokomýtsku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Koho se situace týká?

Řešíte některou z těchto životních situací?

Katalog sociálních služeb

Děti, mládež, rodina, Rodiny, Děti a mládež, Volnočasové aktivity, Další doprovodné služby,

 • Choceňská 190
  566 01 Vysoké Mýto
 • Územní dostupnost:
  Vysoké Mýto a okolí

Ztráta zaměstnání, Bydlení, Osoby v obtížné životní situaci, Pomoc v nouzi, Dluhy, Sociální dávky, Poradenství, Terénní programy,

 • Litomyšlská 50
  566 01 Vysoké Mýto
 • Územní dostupnost:
  Vysoké Mýto, sociálně vyloučené lokality

Ztráta zaměstnání, Osoby se zdravotním postižením, Bezdomovectví, Děti, mládež, rodina, Osoby v obtížné životní situaci, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny, Pomoc v nouzi, Sociální dávky, Úřady a instituce,

 • Žižkova 272
  566 01 Vysoké Mýto
 • Územní dostupnost:
  Vysoké Mýto (Žižkova 272)

Katalog vznikl v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586.