Katalog sociálních služeb na Vysokomýtsku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Vysokomýtsku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Koho se situace týká?

Řešíte některou z těchto životních situací?

Katalog sociálních služeb

Ztráta zaměstnání, Osoby se zdravotním postižením, Děti, mládež, rodina, Bezdomovectví, Osoby v obtížné životní situaci, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny, Pomoc v nouzi, Sociální dávky, Úřady a instituce,

  • Žižkova 272
    566 01 Vysoké Mýto
  • Územní dostupnost:
    Vysoké Mýto (Žižkova 272)

Katalog vznikl v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586.