Katalog sociálních služeb na Vysokomýtsku

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Zde najdete přehled sociálních a souvisejících služeb na Vysokomýtsku, které vám mohou pomoci.

Nacházíte se vy nebo někdo z vašich blízkých ve složité životní situaci?

Koho se situace týká?

Řešíte některou z těchto životních situací?

Katalog sociálních služeb

Senioři, Denní stacionáře, Péče o seniory, Pomoc pro pečující, Osoby se zdravotním postižením, Duševní zdraví, Sociální dávky, Volnočasové aktivity, Poradenství,

  • Komenského 199
    566 01 Vysoké Mýto
  • Územní dostupnost:
    Vysoké Mýto a okolí

Katalog vznikl v rámci projektu „Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019-2021“, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006586.