Plánování sociálních služeb na Vysokomýtsku 2022 – 2024

Tento střednědobý plán je navázáním na dřívější aktivity v rámci plánování rozvoje sociálních služeb.

V rámci plánování sociálních služeb vznikl dotazník , který má za cíl zjistit jaká je informovanost o dostupnosti sociálních služeb v regionu a podněty pro zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb na Vysokomýtsku. 

Postup přípravy nového strategického dokumentu lze shrnout do následujících postupových kroků:

  • vyhodnocení střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto 2019 – 2021
  • mapování zdrojů vhodných pro realizaci rozvoje sociálních služeb (lidské, odborné, informační),
  • mapování zdrojů mezi obyvateli v rámci setkávání místních skupin
  • mapování zdrojů mezi organizacemi působícími v ORP Vysoké Mýto
  • mapování sociální situace a zpracování sociodemografické analýzy území ORP Vysoké Mýto, zpracování analýzy sociálních služeb v regionu a zjišťování poptávky po těchto službách,
  • příprava anketního šetření mezi obyvateli území ORP Vysoké Mýto a jeho následné vyhodnocení,
  • příprava anketního šetření mezi poskytovateli sociálních služeb na území ORP Vysoké Mýto a jeho následné vyhodnocení,
  • příprava anketního šetření mezi obcemi ORP Vysoké Mýto a jeho následné vyhodnocení,
  • předložení finální verze dokumentu Zastupitelstvu města Vysoké Mýto (obec III. stupně – obec s rozšířenou působností) a uveřejnění SPRSS na relevantních webových stránkách,
  • seznámení obcí ORP Vysoké Mýto s dokumenty KPSS (rozeslání elektronické verze starostům všech obcí).