Vytisknout

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě (SKP – CENTRUM, o.p.s.)

Registrovaná sociální služba


Azylové domy, Bydlení, Bezdomovectví, Osoby v obtížné životní situaci, Pomoc v nouzi,

Popis:

Posláním Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě, SKP-CENTRUM, o.p.s. je poskytnout ubytování, pomoc a podporu ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci na dobu nezbytně nutnou, zpravidla nepřekračující jeden rok. Azylový dům jim pomáhá se zapojením do běžného života a se snížením rizika společenského vyloučení.

Cílová skupina:

zletilé ženy a matky s nezletilými dětmi bez přístřeší

Provozní doba:

nepřetržitý provoz