Vytisknout

Domov pro seniory (NADĚJE, Dům pokojného stáří Naděje)

Registrovaná sociální služba


Senioři, Domovy pro seniory, Péče o seniory,

Popis:

Dům pokojného stáří zajišťuje trvalé bydlení (ubytování v jednolůžkových, případně dvoulůžkových manželských pokojích zajišťuje každému z klientů soukromí), stravování, nepřetržitou zdravotní službu, rehabilitace, duchovní péči a volnočasové aktivity. Klienti mohou navštěvovat pravidelné bohoslužby, ranní cvičení a zpívání, společenská odpoledne a mnoho dalších aktivit. Konkrétní rozsah služeb je nastaven individuálně podle potřeb klientů. V domě sídlí také ordinace soukromé praktické lékařky.

Cílová skupina:

Služby jsou určeny pro ty, kdo:

  • mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jsou závislí na pravidelné pomoci jiné fyzické osoby
  • dosáhli věku 50 let
  • komunikují v českém nebo slovenském jazyce

Služby není možné poskytnout těm, kdo:

  • mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách
  • jsou samostatně pohybliví a zároveň trpí Alzheimerovou chorobou, stařeckou nebo jinou demencí
  • mají akutní fázi onemocnění vyžadující nepřetržitou lékařskou péči
  • mají akutní infekční onemocnění
  • svým chováním ohrožují sami sebe nebo soužití v kolektivu

Provozní doba:

nepřetržitá