Vytisknout

Konzultace bezbariérovosti (Česká abilympijská asociace, z.s.)


Poradenství, Další doprovodné služby,

Popis:

Na území města Vysoké Mýto se nachází mnoho architektonických a stavebních bariér, které ztěžují každodenní život lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. Bariéry komplikují život také dalším skupinám obyvatel, mezi něž patří např. senioři, matky s malými dětmi a kočárky, těhotné ženy, lidé s dočasným zdravotním omezením a další. Pro všechny tyto občany se velkým problémem stává vyřizování úředních záležitostí, nákupů nebo návštěv zdravotních, kulturních a sportovních zařízení, protože malé množství objektů sloužících veřejnosti je bariérových. Dle dostupných informací se jedná řádově o 30–40 procent občanů.

Ve snaze podílet se na vytvoření vstřícného prostředí pro všechny, zřídila Česká abilympijská asociace, z.s. koncem roku 2007 ve Vysokém Mýtě poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti, které svojí náplní a každodenní činností napomáhá k odstraňování již stávajících bariér a brání vzniku nových.

Cílová skupina:

lidé s omezenou schopností pohybu a orientace, senioři, matky s malými dětmi a kočárky, těhotné ženy, lidé s dočasným zdravotním omezením a další

Provozní doba:

úřední hodiny: Po-St: 8.00-14.00, ostatní dny dle domluvy