Vytisknout

Sociálně terapeutické dílny (Oblastní charita Nové Hrady u Skutče)

Registrovaná sociální služba


Ztráta zaměstnání, Osoby se zdravotním postižením, Děti, mládež, rodina, Bezdomovectví, Osoby v obtížné životní situaci, Závislosti, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny, Děti a mládež, Pomoc v nouzi, Poradenství, Sociálně terapeutické dílny,

Popis:

Cílem služby je posílení samostatnosti, získání dovedností pro praktický život, především v oblastech péče o sebe, domácnost apod., smysluplné trávení volného času, navazování sociálních vztahů, udržování pravidelného kontaktu naplňováním individuálních potřeb. Smyslem je především podpora k vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Cílová skupina:

  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
  • osoby se zdravotním postižením
  • osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Provozní doba:

Po-Pá: 7.00–15.30, středisko Hlinsko: Po-Pá: 7.00–15.30