Vytisknout

Sociálně terapeutické dílny (Oblastní charita Nové Hrady u Skutče)

Registrovaná sociální služba


Ztráta zaměstnání, Osoby se zdravotním postižením, Děti, mládež, rodina, Bezdomovectví, Osoby v obtížné životní situaci, Závislosti, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny, Děti a mládež, Pomoc v nouzi, Poradenství, Sociálně terapeutické dílny,

Popis:

Cílem poskytované služby je posílení samostatnosti, získání dovedností pro praktický život, především v oblastech péče o sebe, domácnost apod., smysluplné trávení volného času, navazování sociálních vztahů, udržování pravidelného kontaktu naplňováním individuálních potřeb. Smyslem je především podpora k vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

Cílová skupina:

  • Osoby se zdravotním postižením,
  • mládež ohrožená společensky nežádoucími jevy (do 26 let) a osobám, které vedou riziková způsob života, nebo jím jsou ohroženy, ve věku od 16 do 64 let.

Provozní doba:

Chotovice – Dům sv. Josefa, Chotovice 31, 570 Litomyšl, pondělí až pátek od 7:00 do 15:30
Hlinsko – Erbenova 730, 539 01 Hlinsko, pondělí až pátek od 7:00 do 15:30