Vytisknout

Sociální rehabilitace (Péče o duševní zdraví – středisko Ústí nad Orlicí)

Registrovaná sociální služba


Ztráta zaměstnání, Bydlení, Osoby v obtížné životní situaci, Závislosti, Osoby se zdravotním postižením, Duševní zdraví, Rodiny, Pomoc v nouzi, Dluhy, Sociální dávky, Volnočasové aktivity, Poradenství, Sociální rehabilitace,

Popis:

Služba pomáhá osobám s chronickým duševním onemocněním rozvíjet jejich dovednosti a vztahy s jejich okolím, aby mohli žít spokojeně a samostatně ve svém přirozeném prostředí a s minimální nezbytnou mírou odborné pomoci. Dále jim pomáhá v aktivním trávení volného času, aby nebyli osamělí a vyloučeni ze společnosti.

Služba je poskytována terénní a ambulantní formou, je dobrovolná, bezplatná, při poskytování služeb je kladen důraz na práci v přirozeném prostředí, individuální přístup respektující potřeby a situaci uživatele.

Cílová skupina:

osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním

Provozní doba:

Po-Pá: 9.00–17.00 (kontaktní den: Po: 10.00-15.00)