Vytisknout

Terénní programy (Laxus z.ú., Centrum terénních programů Pardubického kraje)

Registrovaná sociální služba


Osoby v obtížné životní situaci, Závislosti, Terénní programy,

Popis:

Služba je realizována metodou terénní práce v obcích a městech Pardubického kraje, Ústeckoorlicka, Svitavska, Chrudimska a města Pardubice.

Centrum terénních programů Pardubického kraje poskytuje sociální a adiktologické služby uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí za účelem minimalizace rizik spojených s užíváním drog a ochrany veřejného zdraví. Terénní pracovníci aktivně vyhledávají uživatele drog a spolupracují s nimi na stabilizaci jejich sociální situace a zdravotního stavu. Klienty motivují ke změně životního stylu.

Cílová skupina:

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách

Provozní doba:

terénní forma poskytování: Po-Pá: 10.00-18.00