Vytisknout

Úřad práce ČR


Ztráta zaměstnání, Osoby se zdravotním postižením, Děti, mládež, rodina, Bezdomovectví, Osoby v obtížné životní situaci, Osoby se zdravotním postižením, Rodiny, Pomoc v nouzi, Sociální dávky, Úřady a instituce,

Popis:

Úřad práce ČR plní úkoly v těchto oblastech:

a) zaměstnanosti,
b) ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
c) státní sociální podpory,
d) dávek pro osoby se zdravotním postižením,
e) příspěvku na péči,
f) pomoci v hmotné nouzi,
g) inspekce poskytování sociálně-právní ochrany a
h) dávek pěstounské péče,

v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem o zaměstnanosti, zákonem o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, zákonem o státní sociální podpoře, zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Cílová skupina:

rodiny s dětmi, osoby se zdravotním postižením, osoby v obtížné životní situaci, nezaměstnaní

Provozní doba:

Po, St: 8.00-12.00, 13.00-17.00
Út, Čt: 8.00-11.00
Pá (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty): 8.00-11.00